Uitgangspunten van deze cursus zijn:


"Het opnieuw leren zien" naar de alledaagse dingen om ons heen.
Tijdens een korte inleiding komen verschillende onderwerpen aan de orde.
Aan de hand van voorbeelden o.a. uit de kunstgeschiedenis probeert de cursist dit in de
praktijk te brengen.
Na afloop van de les worden de schilderijen besproken, waarbij het gezamenlijk delen van
problemen tijdens het werk aan de orde komen.

 

Tjeerd Landman
Tel: 058-2890266
Email: t.landman.1@kpnmail.nl
Website: www tjeerdlandman.nl
tafeltje